ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมาจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานจะมีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มอบเกียรติบัตรแก่ญาติอาจารย์ใหญ่ ตัวแทนนักศึกษากล่าวสดุดีอาจารย์ใหญ่ ร่วมวางพวงมาลัย แสดงความเคารพต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงบุญ (บริเวณโรงอาหาร) วิทยาลัยนครราชสีมา เวลา 08.30-12.30 น.

ภาพประกอบ :