ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมาจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานจะมีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มอบเกียรติบัตรแก่ญาติอาจารย์ใหญ่ ตัวแทนนักศึกษากล่าวสดุดีอาจารย์ใหญ่ ร่วมวางพวงมาลัย แสดงความเคารพต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงบุญ (บริเวณโรงอาหาร) วิทยาลัยนครราชสีมา เวลา 08.30-12.30 น.

ภาพประกอบ :