HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมาจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานจะมีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มอบเกียรติบัตรแก่ญาติอาจารย์ใหญ่ ตัวแทนนักศึกษากล่าวสดุดีอาจารย์ใหญ่ ร่วมวางพวงมาลัย แสดงความเคารพต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงบุญ (บริเวณโรงอาหาร) วิทยาลัยนครราชสีมา เวลา 08.30-12.30 น.

ภาพประกอบ :