HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา ในงานจะมีพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายเครื่องราชสักการระและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำนักกิจการกศึกษา ได้จัดขึ้น

ภาพประกอบ :