HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พอ.สว.อ.ด่านขุนทด

รายละเอียดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ณ วัดไร่ชัย บ.ไร่ชัยพันธ์ ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จำนวนผู้มารับบริการ 72 คน

ภาพประกอบ :