ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ พบอาจารย์

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าพบคณาจารย์ ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์ ได้เล่าประสบการณ์ของการเป็นชีวิตนักศึกษา และยกตัวอย่างนักเทคนิคการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาล ให้กับนักศึกษา ในทางการศึกษาเล่าเรียน จากนั้น อ.ดร.ปริวรรต สาคร อ.ดร.อาริยา ทัพย์มาก และ อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง ได้สอบถามนักศึกษาที่เป็นทางด้านต่างๆ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตทางการเรียน และแนวทางการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ณ ห้องประชุมไตรรัตน์ วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :