HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับเล่าคณาจารย์และนักศึกษาทุกคณะของวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมลำตะคอง เวลา 08.00-10.30 น.

ภาพประกอบ :