ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
   
  HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : งานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครั้งที่ 7 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560

รายละเอียดกิจกรรม : คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครั้งที่ 7 หรือ Thailand Lab 2017 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 โดยท่าน อ.ดร.สราวุธ สายจันมา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "Common pitfalls in blood smear / CBC and histogram interpretation and Common pitfalls in body fluid examination" ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 และผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป #Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 7th International Trade Exhibition and Conference on Analytical Laboratory Equipment & Technology, Biotechnology & Life Sciences and Chemicals & Safety

ภาพประกอบ :