HOME > ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรม : กิจกรรมการป้องกันคัดคีภัย

รายละเอียดกิจกรรม : วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการป้องกันอัคีภัย ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จัดขึ้นโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ณ สนามบาส วิทยาลัยนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

ภาพประกอบ :