หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 29 ก.ย. 61
จำนวนผู้อ่าน : 257 ครั้ง