ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประเมินสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับนักศึกษาปีการศีกษา 2564 Read more...
รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ Read more...
การตรวจประเมินสำหรับการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีที่ 3 Read more...
เรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ Read more...
ระเบียบการแต่งกายชุดพิธีการ วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 Read more...
คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย Read more...
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษา 2562 รอบแรก 1 ตุลาคม 2561-15 มกราคม 2562 Read more...
สานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ําเงินทอง(รับน้องปลอดเหล้า) และการประกวด Freshy Boy & Girl 2561 Read more...
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Read more...

หน้า    1   2   3   4   5   Next