ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม: การประชุมเทคนิคการแพทย์ 4 เหล่า ประจำปี 2560 เรื่อง Read more...
พิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 Read more...
งานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays" Read more...
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 Read more...
กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๔” Read more...
กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปีการศึกษา 2560 Read more...
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้” Read more...
บรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 Read more...
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วนม. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๔๑ Read more...
เวบไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ อันใหม่ New Read more...

หน้า    1   2   Next