ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษา 2562 รอบแรก 1 ตุลาคม 2561-15 มกราคม 2562 Read more...
สานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ําเงินทอง(รับน้องปลอดเหล้า) และการประกวด Freshy Boy & Girl 2561 Read more...
ประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ําเงินทอง(รับน้องปลอดเหล้า) และการประกวด Freshy Boy & Girl Read more...
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Read more...
กิจกรรมโครงการ PEA ใส่ใจบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ครั้งที่ 3 Read more...
กิจกรรม "ปฐมนิเทศ MT NMC 61" Read more...
ด่วน!! คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา Read more...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 Read more...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน 2561 Read more...
นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์ รับรางวัลเกียรติคุณประเภททุนเรียนดีระดับสถาบันและประเภทกิจกรรมดีระดับสถาบัน Read more...

หน้า    1   2   3   4   5   Next