ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี วันที่ 21 มิถุนายน 2561 Read more...
ด่วน!! คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา Read more...
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2561 Read more...
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา Read more...
ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 Read more...
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 2561 Read more...
กิจกรรมร่วมสนุกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 28 เมษายน 2561 Read more...
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาจนถึง 31 พฤษภาคม 2561 Read more...
ประกาศกำหนดการของทางวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 Read more...

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next