ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Read more...
อบรมและสาธิตการป้องกันอัคคีภัย วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สนามบาสเกตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...
กิจกรรมโครงการ PEA ใส่ใจบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ครั้งที่ 3 Read more...
กิจกรรม "ปฐมนิเทศ MT NMC 61" Read more...
ด่วน!! คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา Read more...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 Read more...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน 2561 Read more...
นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์ รับรางวัลเกียรติคุณประเภททุนเรียนดีระดับสถาบันและประเภทกิจกรรมดีระดับสถาบัน Read more...
กิจกรรม "จิตอาสา เทคนิคการแพทย์โคราช รวมใจ ห่วงใยประชาชน" Read more...
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 Read more...

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next