หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์ รับรางวัลเกียรติคุณประเภททุนเรียนดีระดับสถาบันและประเภทกิจกรรมดีระดับสถาบัน
นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับประกาศเกียรติคุณประเภททุนเรียนดีระดับสถาบันและประเภทกิจกรรมดีระดับสถาบัน โดยผู้รับใบอนุญาต คุณชนากานต์ ยืนยง ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 18 ก.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 196 ครั้ง