หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดให้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา เวลา 12.30-16.00 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาตนเอง 2. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางด้านการเรียน แนวปฏิบัติด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตการศึกษาในวิทยาลัย 3. เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษา วินัยและสวัสดิการนักศึกษาต่างๆ 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา จึงขอให้นักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 28 มิ.ย. 61
จำนวนผู้อ่าน : 222 ครั้ง