หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ด่วน!! คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (หากสำเร็จการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน พอใช้ 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารได้ดี 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ อ.ดร.สราวุธ เบอร์ 089-3137575 อีเมล sarawut@nmc.ac.th หรือโทร 044-466050 ต่อ 117


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 14 ส.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 184 ครั้ง