หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์ ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ ได้นำนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ร่วมกับคณะต่างๆของวิทยาลัยนครราชสีมา ณ ลานย่าโม เวลา 08.00 น.


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 21 มิ.ย. 61
จำนวนผู้อ่าน : 203 ครั้ง