หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การตรวจประเมินสำหรับการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีที่ 3
ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายังวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตรวจประเมินสำหรับการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นการตรวจต่อเนื่องปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธานในการตรวจประเมิน ร่วมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ซึ่งท่านคณะกรรมการจะนำเอกสารหลักฐานต่างๆยื่นต่อคณะกรรมการสภาเพื่อดำเนินการพิจารณาผลการตรวจประเมินในลำดับต่อไป


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 08 ธ.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 10148 ครั้ง