หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันเปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://mt.nmc.ac.th/th หรือ https://www.facebook.com/MTNMC2017 ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ อาจารย์ ดร. ทน. สราวุธ สายจันมา โทร ๐๘๙-๓๑๓-๗๕๗๕ และ อาจารย์ ทน. รุ่งฤดี สิงห์ดง โทร ๐๘๗-๗๑๙-๕๔๙๗ **รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 23 ม.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 240 ครั้ง