หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.โดยในงานมีการจัดอบรมและกิจกรรมต่างมากมาย เช่น สัมมนาวิชาการและสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือประเทศไทย และการรายงานความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านต่างๆ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 27 ก.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 419 ครั้ง