ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.โดยในงานมีการจัดอบรมและกิจกรรมต่างมากมาย เช่น สัมมนาวิชาการและสัมมนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือประเทศไทย และการรายงานความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านต่างๆ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 27 ก.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 46 ครั้ง