หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมิน


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 29 ก.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 287 ครั้ง