ผู้เข้าชมทั้งหมด คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมิน


ไฟล์แนบ : Download Click
เขียนเมื่อ : 29 ก.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 29 ครั้ง