หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิตเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ผ่านการรับรองหลักสูตร/สถาบัน จากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และกำลังเปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนั้นคณาจารย์ของคณะเทคนิคการแพทย์จึงได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิชาชีพ/หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ม.๖ เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียนชั้น ม.๖ จำนวนหนึ่งแสดงความกังวลว่า จะสามารถเรียนเทคนิคการแพทย์ได้หรือไม่ เนื่องจากต้องสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจที่เป็น เลือด สารคัดหลั่ง ปัสสาวะ และเชื้อโรค เป็นต้น คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จึงจัดให้มี โครงการเปิดโลกเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมาขึ้นในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อทดสอบเจตคติและความถนัดทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ว่าจะสามารถเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการทำให้ผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับวิชาชีพ/หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย d


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 23 ธ.ค. 60
จำนวนผู้อ่าน : 268 ครั้ง