หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการตรวจประเมินเพื่อขอความเห็นชอบสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ประกาศผลตรวจประเมินขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติเห็นชอบความเหมาะสมของให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วิทยาลัยนครราชสีมา ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ในปีที่ 2 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561) อ้างการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 19 ม.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 243 ครั้ง