หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ท่าน อ.ดร.สราวุธ สายจันมา รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การเตรียมการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO15189, 15190 ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ รพ.วิชัยเวช วันที่ 27-28 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ท่าน อ.ดร.สราวุธ สายจันมา รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การเตรียมการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO15189, 15190 ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ รพ.วิชัยเวช โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในการรายงานผลการทดสอบ และยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 30 ม.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 224 ครั้ง