หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตฯ ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตฯ ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ ลิงค์ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=247


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 30 ม.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 322 ครั้ง