ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้” Read more...
บรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 Read more...
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วนม. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๔๑ Read more...
เวบไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ อันใหม่ New Read more...
รายละเอียดสำคัญสำหรับผู้สมัครสอบนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ Read more...
ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครเรียนเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ Read more...

หน้า    Prev  6