18 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561
 
More >>
 
     
 
การประชุมวิชาการ 17th ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences
กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษากับเทค
งานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์
 
  More >>  
 
     
 
ออกหน่วยแพทยฺ์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.ชุ
บริการวิชาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วัดจิ
 
  More >>  
 
     
 
พิธีอาจาริยบูชาอาจารย์ใหญ่ ณ หอประ
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเ
งานสืบสานวัฒนธรรมพิธีรดน้ำขอพรเทศ
 
  More >>  
 
     
 
พีธีไหว้ครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประ
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัย
กิจกรรม "จิตอาสา เทคนิคการแพทย์โครา
 
  More >>