Nakhonratchasima College | Admin  

 
     
 
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
8 ธันวาคม 2561
28 พฤศจิกายน 2561
 
  More >>  
 
 
 
 
 
 
     
 
ประชุมวิชาการเรื่อง "Role of Molecular Testing in Clinical Pat
แนะนำเส้นทางสู่ อาชีพนักเทคนิคการแ
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้
 
  More >>  
 
     
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 ออกให้บริ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.โชค
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.ครบ
 
  More >>  
 
     
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ประ
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมวันแม่
 
  More >>  
 
     
 
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.บัว
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ "อินทนิลเกมส
บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยนครราชส
 
  More >>