ผู้เข้าชมทั้งหมด 1737 คน  
 
  ที่ตั้ง  
  ประวัติความเป็นมา  
  ติดต่อเรา  
 
  ผศ.บุษบา มาตระกูล  
  ผศ.ปกรณ์ ไทยานันท์  
  ผศ.พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์ ธัญญาหาร  
  อ.ดร.สราวุธ สายจันมา  
  อ.ดร.ปริวรรต สาคร  
  อ.ดร.อริยา ทรัพย์มาก  
  อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์  
  อ.จิราวรรณ มหาวันตัง  
  อ.ฉัตรรวินท์ ภูธนัชบุญญานนท์  
  อ.รุ่งฤดี สิงห์ดง  
 
  Fanpage MT NMC  
  สภาเทคนิคการแพทย์  
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
     
 
18 สิงหาคม 2560
5 สิงหาคม 2560
4 สิงหาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560
29 กรกฎาคม 2560
 
More >>
 
     
 
กิจกรรม: การประชุมเทคนิคการแพทย์ 4 เ
งานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ปร
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วม
 
  More >>  
 
     
 
พอ.สว.อ.ด่านขุนทด
พอ.สว.อ.วังน้ำเขียว
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อย
 
  More >>  
 
     
 
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจา
กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
  More >>  
 
     
 
นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ พบอาจาร
พิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์ท่านท้าว
กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโล
 
  More >>